Резултати

Ebook

Електронната книга на проекта GreenCo, озаглавена „Невидимата заплаха: електронни отпадъци и цифрово замърсяване“, се фокусира върху четири основни точки: потребление на енергия, рециклиране на електронни отпадъци, инициативи за отговорно потребление и законодателство в областта на околната среда.

Нека да разгледаме накратко от какво се състоят четирите глави:

 1. Потребление на енергия: В тази глава се разглежда енергийното въздействие на нашите цифрови дейности както в промишлеността, така и в домакинствата, като се предлагат практически стратегии за намаляване на потреблението на енергия и минимизиране на въглеродния отпечатък.
 2. Рециклиране на електронни отпадъци: В тази глава се разглеждат различните категории електронни отпадъци и значението на рециклирането на електронни отпадъци. Предоставени са съвети за отговорно боравене с електронни отпадъци на лично ниво.
 3. Инициативи за отговорно потребление: Подчертавайки успешните примери за инициативи, сме събрали някои успешни инициативи, проведени от различни участници, които се надяваме да вдъхновят други да приложат в своите области и да ги вдъхновят да възприемат по-отговорни навици на потребление.
 4. Законодателство в областта на околната среда: В тази глава е представен преглед на законодателството на ЕС до 2022 г. в областта на опазването на околната среда, с акцент върху намаляването на потреблението на енергия, използването на зелена енергия, производството на ИКТ и намаляването на електронните отпадъци.

Електронната книга включва и препоръки за предприемане на устойчиви действия в ежедневието, като дава възможност на читателите да се превърнат в защитници на зелените практики и да повишат осведомеността в своите общности.

За повече подробности и за изтегляне на електронната книга можете да посетите официалния уебсайт на проекта GreenCo на адрес https://greenco-project.eu

APP

Η εφαρμογή για κινητά του έργου GreenCo είναι ένα καινοτόμο εργαλείο σχεδιασμένο για να προωθήσει τη υπεύθυνη χρήση της τεχνολογίας και να μειώσει τη ψηφιακή ρύπανση. Αυτή η εφαρμογή, που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει στόχο να ευαισθητοποιήσει τους χρήστες για τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο της υπερβολικής χρήσης δεδομένων και να προσφέρει πρακτικές λύσεις για τη μείωσή του.

Ο στόχος είναι να αναπτυχθεί μια εφαρμογή που να βοηθήσει στην αύξηση της ευαισθητοποίησης για την πράσινη πληροφορική σε χρήστες ηλικίας από 15 έως 29 ετών. Λόγω της ηλικίας του στοχευόμενου κοινού, ο πιο αποτελεσματικός τρόπος να προσελκύσει την προσοχή τους είναι η προσθήκη της παιγνιοποίησης στην παρουσίαση του περιεχομένου. Η διδασκαλία και η αξιολόγηση παρουσιάζονται σε μορφή παιχνιδιού, ενθαρρύνοντας τον χρήστη να προχωρήσει στα διάφορα βήματα και τις πτυχές της μαθησιακής και ενημερωτικής διαδρομής. Η εφαρμογή παρουσιάζει ορισμένες καινοτόμες πτυχές:

 • Παιγνιοποίηση: η εφαρμογή θα παρουσιάζει συμβουλές σχετικά με την πράσινη πληροφορική που θα βοηθούν στην αύξηση των γνώσεων και της ευαισθητοποίησης για τις ενέργειες που μπορούν να εφαρμόσουν οι απλοί χρήστες IT στην καθημερινή τους χρήση της τεχνολογίας.
 • Χρόνος: η εφαρμογή θα προσθέσει παιχνίδια όπως μια αίθουσα απόδρασης όπου οι χρήστες θα πρέπει να αλληλεπιδράσουν με το περιβάλλον απαντώντας σε ερωτήσεις, δοκιμάζοντας τις γνώσεις τους για την πράσινη πληροφορική ή λαμβάνοντας αποφάσεις σε καταστάσεις και περιβάλλοντα που μπορεί να ζουν καθημερινά. Όταν οι απαντήσεις ή οι αποφάσεις δεν είναι έγκυρες, ο χρήστης θα υποστεί ποινή στο παιχνίδι, ενώ ταυτόχρονα το παιχνίδι θα εμφανίζει μια συμβουλή για τη συγκεκριμένη πτυχή του θέματος.

Η εφαρμογή αποτελεί επίσης μέρος ενός συνόλου εκπαιδευτικών εργαλείων που περιλαμβάνει ένα ηλεκτρονικό βιβλίο και ένα διαδικτυακό μάθημα (MOOC), σχεδιασμένα για να προσφέρουν ολοκληρωμένη εκπαίδευση για τη μείωση της ψηφιακής ρύπανσης και την υιοθέτηση βιώσιμων τεχνολογικών συνηθειών.

Για περισσότερες πληροφορίες και για να κατεβάσετε την εφαρμογή, μπορείτε να επισκεφθείτε τον επίσημο ιστότοπο του έργου GreenCo https://greenco-project.eu/green-app/

MOOC

Резултатът от проекта е МООК, предназначен да даде възможност на всеки, който се интересува, да се запознае с наличните средства за намаляване на цифровото замърсяване и отговорно използване на технологиите. Този резултат от проекта ще бъде разработен на два етапа:

 1. Първа фаза: ще бъде разработена методологията на MOOC и ще бъдат определени елементите, които ще се съдържат във всяка единица, нейната продължителност, формите на комуникация и др.
 2. Втора фаза: Партньорите, участващи в тази задача, ще доразвият съдържанието, следвайки същите насоки.

MOOC ще се състои от три учебни единици:

 • Цифрово замърсяване.
 • Съвети за намаляване на въглеродния отпечатък на електронните устройства въз основа на ефективно потребление на енергия и рециклиране на електронни отпадъци.
 • Работа с приложението за зелени компютри.

Цялото съдържание ще бъде открито публикувано в платформата Moodle за саморегистрация, достъпна за всеки, който се интересува от придобиването на тези знания, и ще бъде достъпно на пет езика (английски, испански, български, италиански и френски). Целевите групи са основно студенти и служители на партньорите, работещи по проекта, както и на различните заинтересовани страни, участващи в него. Тъй като MOOC ще бъде публикуван открито, потенциалните потребители на MOOC са всички студенти и служители, свързани с професионалното образование и обучение в Европа. Що се отнася до елементите на анализа на потребностите и иновациите, трябва да се каже, че МООК са онлайн курсове, които позволяват на участниците свободен достъп и неограничено участие във всеки курс по техен избор. В момента сме в процес на разработване. Тя ще бъде на разположение скоро.