Присъедини се към зеленото движение

Проектът GreenCo е иновативна технологична и екологична инициатива

Проектът

Прогнозите сочат, че след няколко години околната среда ще бъде по-замърсена от ИКТ индустрията, отколкото от автомобилите или мотоциклетите, което ще допринесе значително увеличаването на емисиите на парникови газове.

Проектът GreenCo е иновативна технологична и екологична инициатива на консорциум от европейски партньори, воден от Comunidad de Madrid, който се опитва да се бори с тази ситуация.

Той е съфинансиран от програмата на Европейския съюз „Еразъм+“. с референтен

номер 2021-1-ES01-KA220-VET-000025159

Нашите партньори

Logo de la comunidad de Madrid
Logo universidad de Alcalá
Logo ITSINCOM ACADEMY
Logo European Software Institute

Цели

we raise awareness

Нашето предложение

Да бъдем уведомени по въпросите, свързани с дигиталното замърсяване и да допринесем за намаляване на въглеродния отпечатък чрез:

Нашият проект е структуриран в следните дейности и фази

Graphic Project GreenEco