Множително събитие

Мултиплициращо събитие

Мултиплициращо събитие в проектите по програма „Еразъм+“ е дейност, предназначена за разпространение и споделяне на резултатите и въздействието на проект, финансиран по програма „Еразъм+“.