Партньори

Запознайте се с всички наши сътрудници по този проект Eco Digital.

Генералната дирекция за професионално обучение (Dirección General de Formación) е регионалната правителствена агенция, която отговаря за професионалното обучение в Мадридската общност.

Част е от Министерството на икономиката, Държавната Хазна и Заетостта, където в рамките на организационната структура, съществува като част от националната мрежа на Центрове за професионално обучение за заетост.

Тази мрежа е съставена от пет центъра за обучение, специализирани в различни области и чиято мисия е да подобряват професионалните умения на работещите и учещите чрез специализирано обучение, персонализирани действия и активна подкрепа при намирането на работа.

За постигането на тази цел тези центрове за професионално обучение са специализирани в сектори и области като информационни и комуникационни технологии, администрация, застраховане и финанси, строителство, хладилна и климатична техника, електротехника, електроника и космически технологии, като всички те обучават безработни лица, в които пряко се обучават над 6000 курсисти годишно.

Тези центрове за обучение допринасят за усъвършенстването на националната система за професионално обучение чрез научни изследвания, сертифициране и постоянно актуализиране на учебните програми и всички те са национални референтни центрове за професионално обучение в съответните сектори.

Проектът GreenCo се ръководи от CFTIC, Центъра за професионално обучение по информационни и комуникационни технологии, и испански национален референтен център за компютърно развитие и комуникации, разположен в Хетафе, Мадрид. CFTIC провежда курсове предимно за безработни и работи за повишаването на квалификацията на ученици, които идват от ИТ сектора или от други сектори на дейност, но желаят да започнат професионална кариера в ИТ сферата. Обхващаме курсове за начинаещи и напреднали по big data, облачни технологии, ИИ и други. Всички курсове и сертификати са финансирани от правителството на Мадрид и са безплатни за учениците. CFTIC провежда официални професионални курсове и сертификации на Microsoft, Oracle, SAP, Google, IBM, EC-Council, Redhat, Cloudera, VMware, Amazon и други.

Университетът в Алкала (University of Alcalá – ) е основан през 1499 г. и е един от най-старите университети в Испания.

Намира се в Алкала де Енарес, обект на световното наследство на ЮНЕСКО, само на тридесет километра от центъра на Мадрид.

Днес UAH е модерна институция, която предлага широк спектър от бакалавърски и следдипломни програми, адаптирани към Европейското пространство за висше образование и обхващащи всички области на знанието – от хуманитарните до инженерните науки и от социалните до експерименталните и биомедицинските науки.

В момента в UAH се обучават близо 28000 студенти – приблизително 16000 бакалаври и 12000 магистри.

Дейностите на UAH се осъществяват в три различни кампуса: два в град Алкала де Енарес в област Мадрид и един в Гуадалахара, който принадлежи към друга испанска административна област – Кастилия Ла Манча.

Университетът разполага и с 4 асоциирани учебни болници, 10 мултидисциплинарни университетски института, два научно-технологични парка с десетки компании и множество други инсталации, посветени на експериментални и биомедицински изследвания. В катедрата по компютърни науки работят общо над 50 изследователи и преподаватели на пълен работен ден, около 30 на непълен, както и над 15 научни асистенти и ИКТ техници.

ITS INCOM е академия, базирана във Варезе и Милано, която разработва и провежда курсове със средна продължителност 1-2 години, за следдипломно обучение. Курсовете са насочени към квалификация и специализация в областта на софтуерното инженерство, дигиталния маркетинг, многоканалната комуникация и мрежи.

Академията работи с младежи в следгимназиален образователен етап, като им предоставя възможности за професионална реализация и допълнителна квалификация.

Създадена през 2017 г. с един-единствен клас от 25 участници, в момента Академията има над 300 курсиста, като над 90% от завършилите постигат успешна професионална реализация.

Всички курсисти участват в годишни 3-месечни стажове в компании в Ломбардия, а много от тях участват и в международни стажове в компании от цяла Европа. Някои примери за образователни предложения включват:

  1. А) Cloud Developer, Двугодишен курс за софтуерна разработка и облачни услуги, провеждан чрез лабораторни занимания, стажове и изучаване на реални казуси, подготвящи курсистите за различни предизвикателства от реалния свят.
  2. Б) Big Data Analysis and Data Engineering, Двугодишен курс за управление на данни, организиране на процесите по събиране, анализ, моделиране и качествена и количествена оценка на данни.
  3. C) IoT and Automation for Smart Industries, Двугодишен курс, за техници, специализирани в областта на интелигентните устройства, IoT и автоматизацията. Обучава курсистите в необходимите хардуерни и софтуерни основи, функционалности, процеси, управление, надзор и актуализация на автоматизирани системи.
  4. Г) New Media Marketing Expert, Двугодишен курс за изготвяне на маркетингови и комуникационни планове, оперативно управление на проекти, производство на многоканално съдържание и мониторинг на рекламни кампании.
  5. Д) Networking Techniques, Едногодишен курс по мрежови и комуникационни инфраструктури, фокусиран върху въпросите, свързани с киберсигурността.
  6. е) Digital Strategy and Customer Care, Едногодишен курс по оперативния маркетинг, фокусиран върху изграждането на ценни взаимоотношения с активните и потенциалните клиенти.

ITS INCOM работи в сътрудничество с технически училища, университети и компании, които споделят ценностите на Академията, за да осигури максимални резултати.

Кампусът за професионална квалификация (Campus des Métiers et des Qualifications – CMQ) е етикет, който обединява участниците в професионалното обучение около даден икономически сектор.

По-конкретно, кампусът за дигитална професионална квалификация е създаден през 2017 г. в подкрепа на предприятия, институции и организации, за обучение в областта на дигиталните технологии.

CMQ предлага различни дейности за повишаване на осведомеността по отношение на дигиталните професии, знанията, уменията и компетентностите свързани с тях, кариерна ориентация и интегрирането на всичко това в различни образователни продукти. Целта на тези дейности е цялостно обучение, с цел реализация и развитие на международните отношения. През 2023 г. „CMQ Numérique“ се трансформира в „CMQ Informatique et Electronique de Demain“ и ще разшири географския си обхват, като включи префектура Изер, като мисията му остане същата.

Основан през 2003 г., Европейски Софтуерен Институт – Център Източна Европа (ЕСИ ЦИЕ) е регионалният център за върхови постижения на Европейския Софтуерен Институт.

Тъй като информационната сигурност и киберустойчивостта са сред основните направления на научноизследователската и развойна дейност на ЕСИ ЦИЕ, институтът работи в областта на приложните изследвания в сферата на информационната сигурност и качеството на софтуера, информираността, обучението, консултирането и тестването на киберустойчивостта (RMM, OWASP и др.) и управлението на процесите (CMMI, Balanced Scorecards, MBO и др.).

ЕСИ ЦИЕ също така участва активно в изследването и образованието в различни аспекти на технически надеждния, сигурен и безопасен ИИ, включително 1) киберсигурност за ИИ и 2) ИИ за киберсигурност. ЕСИ ЦИЕ е организация, фокусирана върху приложни изследвания и услуги в полза на ИКТ индустрията. Предвид това, ЕСИ ЦИЕ се интересува от устойчивостта и социалните аспекти на сектора. GreenCo е част от социалните инициативи на ЕСИ ЦИЕ, насочени към повишаване на осведомеността и намаляване на вредното въздействие на индустрията върху околната среда чрез информираност, образование и предоставяне на отворен достъп до ресурси.

Информирайте се

За всякакви въпроси относно този проект, съфинансиран от Европейския съюз, не се колебайте да се свържете с нас.